måndag 1 december 2014

Terminsavslutning 2014

Terminsavslutning den 15 december i dojon!
Föräldrar och vänner är varmt välkomna.

Vi kör ett kort pass och avslutar med fika.
Vårterminen kör igång igen den 12 januari 2014!