Att träna

Ett typiskt träningspass består av: 
 • Gemensam städning
 • Chinkon – kort zazen meditation
 • Kihon – grundträning
 • Goho – hårda tekniker
 • Juho – mjuka tekniker
 • Randori – sparring, applicering
 • Crossfit
Man tränar alltid efter egen förmåga och i samarbete med andra. 

Barn & ungdomsträning

Vi tränar tekniker, med ett särskilt fokus på individens utveckling, självförsvar och eventuellt tävlingsträning i embu. Här jobbar vi med individuella mål och individuella graderingar snarare än gemensamma, precis som för vuxna. Lekar som lär ut gemenskap och samarbete.  Målet är en allsidig träning som går i linje med SK's läroplan. 

Krav på kläder 
Dogi, kan köpas via klubben, suspensoar för killar, sport-bh vid behov för tjejer. 
Tröja under dogi för alla. Allt för att göra eleven bekväm med att vara nära andra elever. 

Kontakt barnträning
Stefan 0703463125

Facebookgrupp för föräldrar
https://www.facebook.com/groups/1508929859386222/


Träningsavgifter

Det är gratis att prova på att träna två gånger. Utrustning behöver inte införskaffas direkt.
 • Medlemsavgift: 200 kr/år
 • Teoribok: 100 kr
Terminsavgift
 • Vuxna: 750 kr
 • Studerande: 600 kr
 • Barn upp till 13 år: 300 kr
  • Syskonrabatt: 50 kr per barn

Graderingsavgifter

 • Barn: 100 kr

Utrustning finns att köpa av klubben enligt prislista

 • Dogi (träningsdräkt): 700 kr, om man köper via klubben från Japan. Klubben köper tillbaka den dogin för 300 kr om den är i gott skick.
 • Begagnad dogi: 350 kr (med Shorinji Kempo märke)
 • Handskar: ca 240 kr
 • Benskydd: ca 160 kr
 • Suspensoar: ca 100 kr
 • Tandskydd: 40 kr

Om Visby Shibus verksamhet

Motivation

Alla i klubben ska inspireras till att vilja utvecklas. Motivation att vilja bli bättre och samtidigt vilja stötta andra att bli bättre är något som vi prioriterar högt. Shorinji Kempo är inte ett mål i sig utan ett medel att ta till vara varje medlems inneboende resurser.

Glädje

Alla i klubben ska motiveras att deltaga i aktiviteterna med glädje.
Det ska vara intressant och kul att träna Shorinji Kempo.

Gemenskap

Klubbens medlemmar ska utvecklas individuellt i såväl fysiskt och mentalt som socialt och kulturellt avseende. Vi lägger stor vikt vid känslan av gemenskap, samarbete och att klubben ska vara tillgänglig för alla intresserade, gammal som ung.